Công Nghệ Liên Kết Imprint ™ Link Của iRobot Là Gì?

công nghệ liên kết Imprint Link

Công nghệ Liên kết Imprint ™ Link cho phép robot lau nhà và robot hút bụi có thể liên kết được với nhau. Nhưng chúng liên kết như thế nào, và các dòng nào có thể liên kết với nhau? Cùng tham khảo bài viết dưới đây để đưa ra câu trả lời nhé.

Công nghệ Liên kết Imprint™ Link là gì?

Công nghệ Liên kết Imprint ™ Link cho phép tự động hóa việc làm sạch giữa Máy hút bụi cho Robot Roomba® i, s và 900 Series với robot lau nhà iRobot Braava jet m6. Imprint ™ Link Cleaning là một tính năng cho phép robot lau nhà Braava jet m6 của bạn bắt đầu lau sau khi robot hút bụi của bạn đã hoàn thành việc hút bụi. Sử dụng Ứng dụng iRobot® HOME để chọn phòng cần dọn hoặc chọn dọn dẹp mọi thứ.

Công nghệ Liên kết Imprint ™ có thể được kích hoạt khi bắt đầu công việc dọn dẹp từ ứng dụng iRobot® HOME hoặc thông qua thiết bị hỗ trợ Amazon Alexa. Bạn không thể lên lịch cho một công việc dọn dẹp được liên kết. Để hoàn thành Quy trình dọn dẹp được liên kết với Alexa, hãy nói, “Alexa, yêu cầu Roomba® hút bụi và Braava dọn dẹp”.

Đối với Máy hút bụi Robot Roomba® i và s, bạn cũng có thể dọn dẹp các phòng cụ thể khi bản đồ được lưu trong ứng dụng của bạn.

Ví dụ: “Alexa, yêu cầu Roomba dọn phòng ngủ và Braava lau nhà bếp.”

  • Công nghệ Liên kết Imprint ™ cho phép tự động làm sạch giữa Máy hút bụi cho Robot Roomba® i-Series, s-Series và 900 Series với Máy lau người máy Braava jet® m Series
  • Imprint ™ Link Cleaning là một tính năng cho phép robot lau nhà Braava jet® m6 Series của bạn bắt đầu lau sau khi Roomba® của bạn đã hoàn thành việc hút bụi.
công nghệ liên kết Imprint Link

Sử dụng Liên kết Imprint ™ trên app như thế nào?

Để sử dụng Công nghệ Liên kết Imprint ™  trên app bạn cần: 

  • Chọn công việc mới +
  • Chọn Tất cả hoặc chọn phòng để hút bụi
  • Chọn lau After và thực hiện (các) lựa chọn của bạn
  • Tùy chọn lau sau khi hút bụi ở trên cùng bên phải của trang Việc làm mới
  • Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể chọn các phòng / khu vực được chỉ định cho máy hút bụi và cây lau nhà một cách độc lập.
  • Đối với máy hút series 900, chỉ máy m6 mới có tùy chọn chọn phòng.
  • Khi bạn đã tạo xong quy trình dọn dẹp, bạn có thể thực hiện lựa chọn ở cuối màn hình Công việc mới, cho phép bạn Bắt đầu ngay bây giờ, lên lịch cho sau hoặc Lưu làm Yêu thích để sử dụng trong tương lai.
công nghệ liên kết Imprint Link

Sử dụng công nghệ Liên kết Imprint ™ trên Amazon Alexa

Để sử dụng Công nghệ Liên kết Imprint ™ trên Amazon Alexa bạn cần nói bằng tiếng anh, “Alexa, yêu cầu Roomba® hút bụi và Braava lau”.

LƯU Ý: Chủ sở hữu máy hút bụi tự động Roomba® có Khả năng lập bản đồ liên tục (ví dụ: Roomba i7 / i7 +) có khả năng chỉ định phòng nào cần làm sạch. (ví dụ: “Alexa, yêu cầu Roomba® dọn phòng ngủ và Braava jet® lau nhà bếp”).

Để được hướng dẫn chi tiết cách kết nối từ robot lên app, và các robot hút bụi liên kết với robot lau nhà bạn vui lòng tham khảo tại đây.

1 thoughts on “Công Nghệ Liên Kết Imprint ™ Link Của iRobot Là Gì?

  1. Pingback: Robot lau nhà Braava jet m6 thông minh và hiệu quả như thế nào?

Comments are closed.

Hotline 24/7